PRZETARGI

Wykonanie testów specjalistycznych rtg 2024

sprawozdanie wyniki konkursu ofert

Zapytanie ofertowe

 

Rozbudowa systemu gabinetowego w ramach projektu grantowego p.n.:

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi termin składania ofert wydłuża się do dnia 26.09.20223 r. do godz. 10.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2023 r. g. 10.15.

sprawozdanie wyniki konkursu ofert

informacja

Załącznik nr 1 poprawiony

Załącznik nr 3 poprawiony

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania” w ramach projektu grantowego p.n.:

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

zapytanie ofertowe nr 3

 

sprawozdanie wyniki konkursu ofert

informacja

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania” w ramach projektu grantowego p.n.:

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

zapytanie ofertowe nr 2

Unieważnienie konkursu

sprawozdanie wyniki konkursu ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wykonanie testów specjalistycznych rtg

sprawozdanie

Zapytanie ofertowe

 

Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania” w ramach projektu grantowego p.n.:

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Unieważnienie konkursu

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zakup unitu stomatologicznego 2022

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków zamówienia

Zalacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia unity stomatologiczne

Załącznik do SWZ - Proj. postanowienia umowy

Załączniki do SWZ

załącznik nr 7 do SWZ parametry oferowanego unitu stomatologicznego

Zakup tomografu optycznego z drukarką i stolikiem o napędzie elektromotorycznym

link do przetargu

PĘTLA INDUKCYJNA

Protokół

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

PRZENOŚNE ekg

Protokół

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

SZKOLENIE Z UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z PACJENTAMI

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W ZIELONCE

protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego-wózki inwalidzkie

protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

pytania i odpowiedzi IX

pytania i odpowiedzi VIII

pytania i odpowiedzi VII

pytania i odpowiedzi VI

pytania i odpowiedzi V

pytania i odpowiedzi iV

Odpowiedzi na pytania III

zapytanie- wózki inwalidzkie

zapytanie - podnośnik

zapytanie- pionizator

zapytanie- lupa elektroniczna

zapytanie- leżanki

zapytanie- elektryczna waga wózkowa

zapytanie-defibrylator

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

 

Unieważnienie drugiego przetargu

 

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe nr 2 po unieważnieniu pierwszego  przetargu

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

 

Unieważnienie przetargu

Protokół z postępowania

Odpowiedzi na pytania oferentów Sprzęt Zielonka

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

 

Wykonanie automatyki drzwiowej przy głównym wejściu oraz wejściach do POZ - pediatria dla zdrowych i chorych dzieci

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

PRZETARG NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI PRZYCHODNI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia

Zal nr 4 do SIWZ (wzor umowy) e-uslugi Zielonka_20210115

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ MOZ Zielonka licencje

Zal nr 1 do SIWZ

Zal nr 2 do SIWZ

Zal nr 3 do SIWZ

Zal nr 4 do SIWZ

Zal nr 5 do SIWZ

Zal nr 6 do SIWZ

Zal nr 7 do SIWZ

Zal nr 8 do SIWZ

Zal nr 9 do SIWZ

 

PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ po zmianach

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Zal nr 1 do SIWZ

Zal nr 2 do SIWZ

Zal nr 3 do SIWZ

Zal nr 4 do SIWZ

Zal nr 5 do SIWZ

Zal nr 6 do SIWZ

Zal nr 7 do SIWZ JEWZ

Zal nr 8 do SIWZ


Informacja z otwarcia ofert

Zal nr 4 do SIWZ (wzor umowy) ,Nowy_20200526_zmiana

Zal nr 1 Nowy do SIWZ OPZ MOZ Zielonka sprzet_20200526_zmiana

Odpowiedzi i wyjasnienia SIWZ MOZ Zielonka sprzet_20200527

SIWZ ,Nowy sprzet_20200526_zmiana

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Zal nr 1 do SIWZ

Zal nr 2 do SIWZ

Zal nr 3 do SIWZ

Zal nr 4 do SIWZ

Zal nr 5 do SIWZ

Zal nr 6 do SIWZ

Zal nr 7 do SIWZ

Zal nr 8 do SIWZ

PRZETARG NA APARAT USG LUTY 2020

wynik przetargu str.1

wynik przetargu str. 2

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i  odpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Zal nr 1 do SIWZ

Zal nr 2 do SIWZ

Zal nr 3 do SIWZ

Zal nr 4 do SIWZ

Zal nr 5 do SIWZ

Zal nr 6 do SIWZ


Rozstrzygnięcie przetargu na sieć

Informacja z otwarcia ofert (07.01.2020)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 24.12.2019R.

Zal nr 3 do SIWZ (oświadczenie przesłanki wykluczenia)

SIWZ

Zal nr 1 do SIWZ

Zal nr 2 do SIWZ

Zal nr 4 do SIWZ

Zal nr 5 do SIWZ

Zal nr 6 do SIWZ

Zal nr 7 do SIWZ

Zal nr 8 do SIWZ

Protokol_przekazania_budowy_zal_3_do_umowy

Protokol_odbioru_czesciowego_zal_4_do_umowy

Protokol_odbioru_koncowego_zal_5_do_umowy

Protokol_przekazania_dokumentacji_zal_6_do_umowy

wynik postępowania

Ocena ofert

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie z dnia 04.12.2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Zal nr 1 do SIWZ

Zal nr 2 do SIWZ

Zal nr 3 do SIWZ

Zal nr 4 do SIWZ

Zal nr 5 do SIWZ

Zal nr 6 do SIWZ

Zal nr 7 do SIWZ

Zal nr 8 do SIWZ

Protokol_przekazania_budowy_zal_3_do_umowy

Protokol_odbioru_czesciowego_zal_4_do_umowy

Protokol_odbioru_koncowego_zal_5_do_umowy

Protokol_przekazania_dokumentacji_zal_6_do_umowy

DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania do postępowania siec ZOZ Zielonka_20191018

Zmiana SIWZ

Zmiana Zal nr 7 do SIWZ (wykaz osób) sieć SPZOZ-MOZ Zielonka 20191003

Piętro C administracja 2

Bud C piętro Administracja 1

Bud C parter

Bud B piętro

Bud B parter

Bud A piętro

Bud A parter

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIEĆ KOMPUTEROWA

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

SIWZ sieć SPZOZ-MOZ Zielonka

Zal nr 2 do SIWZ (formularz oferty) sieć SPZOZ-MOZ Zielonka

Zal nr 3 do SIWZ (oświadczenie przesłanki wykluczenia) sieć SPZOZ-MOZ Zielonka

Zal nr 4 do SIWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału) sieć SPZOZ-MOZ Zielonka

Zal nr 5 do SIWZ (wzór umowy) sieć SPZOZ-MOZ Zielonka

Zal nr 6 do SIWZ (wykaz robót budowlanych) sieć SPZOZ-MOZ Zielonka

Zal nr 7 do SIWZ (wykaz osób) sieć SPZOZ-MOZ Zielonka

Zal nr 8 do SIWZ (oświadczenie grupa kapitałowa) sieć SPZOZ-MOZ Zielonka

Ogłoszenie o wyniku

Zał nr 4-  Wzór umowy

ZAŁ. 3-  Załącznik nr 3 Naklejka - wzór

ZAŁ. 2-  Załącznik nr 2 Tablica - wzór

ZAŁ. 1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na promocję_MOZ Zielonka ( 2-gie ofertowanie)

Zał nr 4-  Wzór umowy

ZAŁ. 3-  Załącznik nr 3 Naklejka - wzór

ZAŁ. 2-  Załącznik nr 2 Tablica - wzór

ZAŁ. 1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na promocję_MOZ Zielonka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWY GAZU

PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWIE DOSTAW GAZU

ZAŁ 5 DO SIWZ - DOSTAWA GAZU

ZAŁ 4 DO SIWZ- DOSTAWA GAZU

ZAŁ 3 DO SIWZ- DOSTAWA GAZU

ZMIANA OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ZAŁ 2)

ZAŁ 2 DO SIWZ- DOSTAWA GAZU

ZAŁ 1 DO SIWZ- DOSTAWA GAZU

PRZETARG NA DOSTAWĘ GAZU SIWZ

PRZETARG NA DOSTAWĘ GAZU - OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

OŚWIADCZENIE RODO

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

SIWZ

DOSTAWA UNITU STOMATOLOGICZNEGO


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA RTG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PRZETARG RTG)

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. 2 (PRZETARG RTG)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA RTG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA RTG

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA RTG

SIWZ RTG

ZAŁĄCZNIKI NR 1-1a-1b DO SIWZ TABELA PARAMETRÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3a-3b OŚWIADCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - WYBÓR BANKU

KREDYT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOSTAWA UNITU- STANOWISKA STOMATOLOGICZNEGO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ZMIANA SIWZ

SIWZ PO ZMIANIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DOSTAWA UNITU- STANOWISKA STOMATOLOGICZNEGO

SIWZ DOSTAWA UNITU- STANOWISKA STOMATOLOGICZNEGO

ZAŁ. nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. Nr 2 OFERTA.POPRAWA

ZAŁ. Nr 3a OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. Nr 3b OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. Nr 4 WZÓR UMOWY

ZAŁ. Nr 5 WYKAZ DOSTAW

ZAŁ. nr 6 - OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

SIWZ AGREGAT ZAŁĄCZNIK

SIWZ AGREGAT

KONKURS BADANIA LABORATORYJNE

UMOWA KONKURS BAD LAB

OGŁOSZENIE O WPŁYNIĘCIU ODWOŁANIA OD WYNIKÓW

UMOWA BADANIA LABORATORYJNE

OGŁOSZENIE KONKURSU NA BADANIA LABORATORYJNE

ODWOŁANIE PRZETARGU

UMOWA BADANIA LAB

SIWZ LABOR ZAŁ

SIWZ Badania lab

SIWZ analizator imm

SIWZ analizator załącznik

SIWZ Filmy i Chemia RTG

SIWZ Filmy i Chemia RTG załącznik

UMOWA ZOZ chemia RTG

UMOWA ZOZ RTG Filmy

UMOWA ZOZ RTG Koperty

UMOWA ZOZ RTG Zębówka

Odpowiedzi na zapytania oferenta igły strzykawki 5

Odpowiedzi na zapytania oferenta filmy i chemiaRTG

Odpowiedzi na zapytania oferenta filmy i chemia RTG2

 SIWZ igły strzykawki rękawiczki zał

SIWZ igły strzykawki rękawiczki

UMOWA ZOZ igły strzykawki

UMOWA ZOZ rękawiczki jednorazowe

 SIWZ  papiery

SIWZ papier załaczniki

Umowa papier ksero

Umowa papier sanitarny

Odpowiedzi na zapytania oferenta igły strzykawki

siwz igły, strzykawki, rękawice zał

odpowiedzi na zapytania igły strzykawki 2

odpowiedzi na zapytania oferenta igły strzykawki 3

odpowiedzi na zapytania oferenta igły strzykawki 4

Odpowiedzi na zapytania oferenta igły strzykawki 5

Odpowiedzi na zapytania oferenta igły strzykawki 6

Odpowiedzi na zapytania oferenta igły strzykawki 7

Odpowiedzi na zapytaniaoferenta igły strzykawki 8

Ogłoszenie o wyniku postepowania igły strzykawki

Ogłoszenie o wyniku postepowania papiery

USG z dodatkową liniową głowicą

SIWZ sprzęt medyczny

Wytworzył:
Marcin Ruszkiewicz
(2014-10-15)
Udostępnił:
Skoczylas Krzysztof
(2012-04-17 15:39:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiniak Krystyna
(2024-04-16 11:40:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki